POMIAR WIATRU

Kompleksowa obsługa w zakresie czynności związanych z pomiarem wiatru

Oferujemy prowadzenie kompleksowej obsługi w zakresie czynności związanych z pomiarem wiatru i opracowaniem profesjonalnej dokumentacji farmy wiatrowej.

Naszym celem jest dbałość o wartość rynkową prowadzonych przez Inwestora projektów w każdej fazie ich realizacji.

Wszystkie przeprowadzane przez nas kampanie pomiarowe są prowadzone zgodnie z obowiązującymi normami IEC oraz standardami obowiązującymi na rynku.

Usługi świadczone w zakresie kampanii pomiarowych obejmują następujące elementy: 

  • prowadzenie procedur administracyjnych
  • wykonanie masztu pomiarowego kratownicowy wraz pełną dokumentacją techniczną
  • urządzenia pomiarowe
  • oświetlenie przeszkodowe
  • przesył i kontrola danych pomiarowych 
  • serwis, montaż, demontaż masztów i urządzeń pomiarowych 
  • sporządzenie analiz i raportów.
© Enor Sp. z o.o.