FOTOWOLTAIKA

Rozwiązania w zakresie przygotowania instalacji fotowoltaicznych

Dostarczamy rozwiązania w zakresie przygotowania i budowy instalacji fotowoltaicznych o różnorodnej skali, rodzaju i zastosowaniu. Jesteśmy wiodącym podmiotem rozwijającym i budującym pojedyncze instalacje, jak również duże projekty farm fotowoltaicznych przy współpracy ze sprawdzonymi wykonawcami.

Na etapie realizacji projektów elektrowni fotowoltaicznych oferujemy:

  • analizę i wyszukiwanie gruntów odpowiednich pod elektrownię fotowoltaiczną
  • analizę dachów pod dachowe instalacje fotowoltaiczne
  • podpisywanie umów dzierżawy gruntów oraz dzierżawy dachów
  • kontakty z przedstawicielami władz oraz administracji publicznej na poziomie gminnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym
  • sporządzanie wniosków o wydanie decyzji dotyczących: środowiskowych uwarunkowań, warunków zabudowy, lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwoleń na budowę.
© Enor Sp. z o.o.