BIOGAZ

Wytwarzanie energii z biogazu poprzez budowę elektrowni biogazowych

Zakres naszych usług w dziedzinie biomasy obejmuje: 

  • doradztwo na etapie podejmowania decyzji w zakresie budowy biogazowni
  • dobór wielkości inwestycji i struktury substratów w celu zwiększenia efektywności instalacji biogazowej
  • realizację inwestycji biogazowej w systemie „pod klucz”
  • kierownictwo i nadzór nad budową, rozruch oraz wsparcie działania instalacji
  • kompleksowe wsparcie eksperckie i techniczne przez wszystkie etapy projektu — od analizy inwestycji po instalację. 

 

© Enor Sp. z o.o.