O NAS

Pełen zakres usług w zakresie zagadnień związanych
z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii

Oferujemy pełen zakres usług i nowoczesnych rozwiązań w zakresie zagadnień związanych z efektywnym wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii. Specjalizujemy się w przygotowaniu i prowadzeniu procesów inwestycyjnych związanych z budową farm wiatrowych, również w systemie „pod klucz”. Zakres naszych usług obejmuje prace projektowe, przeprowadzenie wymaganych prawem procedur administracyjnych związanych z budową farm wiatrowych oraz pozyskanie niezbędnych pozwoleń i decyzji, przeprowadzenie uzgodnień formalno-prawnych, prowadzenie prac budowlanych i montażowych oraz obsługę geodezyjną. Zapewniamy profesjonalne zarządzanie projektami oraz pełni także nadzór nad wykonywanymi projektami inwestycyjnymi w formie nadzoru budowlanego, jak i inwestorskiego w zakresie robót konstrukcyjno-budowlanych, drogowych i elektrycznych.

Działamy w następujących obszarach:

Pozyskiwanie gruntów pod budowę elektrowni wiatrowych na rzecz i w imieniu Inwestorów.

Prowadzenie procedur administracyjnych związanych z budową masztu pomiarowego oraz elektrowni wiatrowych.

Sprzedaż, montaż, serwis masztów pomiarowych oraz urządzeń pomiarowych.

Przesył oraz monitoring danych pomiarowych.

Wykonanie analiz produktywności, layoutów, raportów środowiskowych, badań ornitologicznych, kosztorysów związanych z budową elektrowni wiatrowych.

Wykonanie badań geologicznych gruntów, mapy do celów projektowych.

Wykonywanie projektów budowalnych oraz wykonawczych.

Pełnienie nadzorów budowlanych i inwestorskich.

Wykonywanie pomiarów hałasu w środowisku (pochodzącego od instalacji, urządzeń czy maszyn).

Usługi serwisowe, eksploatacja pojedynczych elektrowni wiatrowych, jak również farm wiatrowych.

© Enor Sp. z o.o.